Reklamacje

Zgodnie z paragrafem X RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Regulaminu oraz obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi sprzedaży za pośrednictwem internetu, w przypadku określonych w powyższym paragrafie można składać reklamacje zakupionego towaru.

Pobierz Formularz zwrotu

Przed złożeniem reklamacje polecam zapoznać się z paragrafem X Regulaminu, w celu sprawdzenia wystąpienia wszelkich przesłanego do jego złożenia.